Mire jó marketing terv?

Minden vállalkozás végez valamilyen marketing tevékenységet, ennek tervezésével azonban a kis- és középvállalkozások között sokan nem törődnek. Pedig tudni kell, hogy a marketing, ha jól és eredményesen akarjuk a dolgunkat végezni, tervezést és módszeres végrehajtást igényel. Erre szolgál a marketing terv.

A marketing terv tartalma

FONTOS: bár minden marketing terv lényegében ugyanazokból az elemekből építkezik, azonban még sincs két teljesen azonos marketing terv, nem létezik univerzális terv, amit gondolkozás nélkül alkalmazhatunk saját vállalkozásunkra.

Helyzetelemzés

Mielőtt célokat határoznánk meg, elemezni kell vállalkozásunk helyzetét, piaci lehetőségeit. Az elemzésnek minél tárgyilagosabbnak kell lennie, törekedni kell a reális szemléletmódra. A helyzetelemzéshez használható eszköz az úgynevezett SWOT analízis: ebben megfogalmazzuk vállalkozásunk erősségeit (S) és gyenge pontjait (W), valamint az előttünk álló lehetőségeket (O) és a veszélyeket (T).

A célok meghatározása

A célok meghatározásakor a távlati, általános célokból kiindulva le kell bontanunk a célokat arra a szintre, ahol már konkrét akciótervet készíthetünk egy célhoz. A marketing terv szempontjából a „jövőre növelni akarom a vállalkozásom bevételeit” jellegű cél túlságosan általános. Minél konkrétabb a cél, annál nagyobb az esélye arra, hogy megfelelő stratégiával sikerül elérni.

Marketing stratégia és akcióterv

Miután meghatároztuk a céljainkat, jöhet a következő lépés: mindezt hogyan érjük el. A hogyanra ad választ a marketing stratégia, és ennek konkrét megvalósítása, az akcióterv. A stratégia felvázolásakor azt fogalmazzuk meg, hogy kinek, mit, hogyan, milyen piacon, milyen áron akarunk eladni, és ehhez milyen marketingkommunikációs eszközöket (például reklámozás, online stratégia stb.) kívánunk használni.

A stratégia fontos része a célpiac, a célcsoport meghatározása, valamint annak kidolgozása, hogyan tudjuk költséghatékonyan elérni a célcsoportunkat. A célcsoport meghatározása egyszerűnek tűnik, pedig könnyű hibába esni: „a mi termékünkre mindenkinek szüksége van” típusú meghatározás „nem fordítható le marketing nyelvre”. Minél pontosabban (például demográfiai jellemzők alapján) határozzuk meg a célcsoportunkat, annál hatékonyabban tudjuk online hirdetésekkel és egyéb eszközökkel a célcsoport tagjait elérni.

Ellenőrzés

Cégmérettől függetlenül minden vállalkozás számára nélkülözhetetlen a marketing terv végrehajtásának ellenőrzése, és szükség esetén a beavatkozás.